Tag Archives: tán sỏi ngược dòng

Điều trị hẹp niệu quản bằng Laser Holmium

Điều trị hẹp niệu quản bằng Laser Holmium cho kết quả tốt, tỷ lệ thành công cao, là một lựa chọn can thiệp tối thiểu khả dĩ cho các bệnh nhân hẹp niệu quản mắc phải. Điều trị hẹp niệu quản do sỏi hoặc xơ hẹp sau mổ bằng xẻ hẹp qua nội soi ngược dòng […]

Phương pháp tán sỏi nội soi qua đường niệu đạo

Tan soi noi soi

Phương pháp tán sỏi nội soi qua đường niệu đạo được thực hiện như thế nào? Nguyên lý, kỹ thuật, chỉ định, hiệu quả ra sao? Những câu hỏi trên sẽ được giải đáp qua bài viết này.  Tán sỏi nội soi qua đường niệu đạo ( đường tiểu tự nhiên – không có vết mổ ) được ứng […]

Tán sỏi nội soi ngược dòng

I. CHỈ ĐỊNH VÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNH Trong tán sòi ngược dòng, không có chì định cứng nhắc cho tất cả các trường hợp mà phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm cùa phẫu thuật viên và trên từng bệnh nhản cụ thẻ (Patric Spirnark J ,1991). Trước đây, tán sỏi chỉ thực hiện cho những sòi […]